Hvordan finne frem

Kongshaugen seter ligger rett øst for Skogn-Grønningen i Levanger kommune.

Følg riksveien fra Skogn til Markabygd (ca 1 mil) og fortsett deretter rett frem på grusvei til du møter fjellveien til Tomtvatnet og Grønningen. Her er det satt opp en automatisert bom hvor det kan betales med Visa-kort (eller årskort). Kjør ned til elva der veien deler seg til Tomtvatnet og Grønningen. Hold til høyre og kjør opp til Grønningen. Korteste og enkleste sti opp til setra er fra sautrøa på østenden av vannet. Kjør rundt hele vannet, forbi Grønningshytta og videre til veien deler seg.

Det er et uttall av stier opp til Kongshaugen. Alle kløvstier og noen mindre saustier er merket med blå maling, men for å gjøre det enda enklere er en sti blitt ekstra godt merket med gul/orange maling og skilt til Kongshaugen.


Se gul linje på kartet. Stien er 2,7 km lang . Kongshaugen ligger 150m høyere enn starten av stien.Starten går fra sautrøa rett sør for Finnåsen. Parker ved sauegjerdet eller i grustaket til høyre for veien som går videre rundt Grønningen. Følg skilting til Byavollen.

Bra stigning opp til Finnåsen der stien går rett forbi hytta på vollen. Finnåstjønna vises godt på venstre side. Stien fortsetter flatt bort til gapahuken ved Finnåstjønna før det går ganske bratt opp til Byavollen 385moh.  (1km). Her er det viktig å holde til venstre, i nedre kant av vollen. Stien mot Kongshaugen fortsetter Vestover og krysser etter hvert Skjulbekken. Derfra går den gjennom åpent landskap opp til krysset hvor en sti går av mot ”Sautangen). Hold til høyre og følg bekken bort til ”Storsteinen”. Relativt bratt opp et par hundre meter før det flater noe ut og man skimter gjerdet under Kongshaugen. Korteste vei opp er å følge yttersiden av  gjerdet opp til seterbua på haugen. Alternativt følge stien ca 100m til og ta stien som går nesten 180 grader tilbake (slakkere og tørrere alternativ). God tur!


Seterdrifta

Etter at graset har vokst seg grønt og fint er det ku- og kvigeslepp fra sautrøa innerst på veien til Skogn-Grønningen. Dyr (kviger og to melkekyr) og "seterfolk" følger den gamle seterstien fra Byavollen, via Storsteinen, opp til Kongshaugen. Ca 2,5 km på tørr sti. De to kyrne melkes hver morgen og kveld. Ca 40 liter melk produseres hver dag. Stort sett all melka separeres til fløte og skummamelk, og inngår i produksjonen av rømmegrøt, "melkeghot" og lapper (Skeiblakak). Til gomme brukes melk som ikke er separert.

Setra har sin egen gommeoppskrift som er basert på gamle oppskrifter fra nærmområdet. Melkeghot er et gommeprodukt som er utviklet på setra,og den kokes av skummet melk istedenfor helmelk.Produktet kalles melkeghot fordi det puttes mye"godt" inn i den innkokte melka, slik som semulegryn, sukker og rosiner. Den spesielle måten å skrive "godt "på (Melkeghot), kommer fra navnet på det lokale turlaget: Grønningen Hytte og Turlag (GHOT).

Stort sett bor det folk på setra i hele perioden, men enkelte dager blir det dagsturer opp for å gjøre fjøsstellene. Det er også plikter i bygda som må gjøres. Søndag 8. juli og 22. juli er det åpen seter og da er det mye jobb ved grytene. Men det er også mulig å avtale besøk av større grupper på andre dager. Ta kontakt med Tove 91781611 eller Arne 95769923 (kontaktinfo).


Historie

Kongshaugen ble gjennopptatt som setervoll igjen i 1995, etter ukjent antall år uten noen form for seterdrift. Kviger beitet vollen frem til 2010 da det ble bygd nytt fjøs og serveringslokale. Siden 2010 har det vært full drift med melking av 2 kyr hver sommer, i tillegg til kviger som har beitet setra.